Version 4.6.3: We have fixed build problem on Dec 01, 2013. We have added for each accounts 7 days. Sorry for the problem.


Giá lập account mới

  • Lập account Gunny Tool có giá là 1 usd
  • Mỗi account mới, sau khi lập sẽ được 2.0 ngày sử dụng (miễn phí) và 0 usd trong tài khoản
  • Thanh toán bằng thẻ VTC hoặc chuyển khoản
  • Các bạn có thể tự tạo tài khoản cho bạn bè nếu có tiền trong tài khoản. Giá mỗi lần tạo là 1 usd

Giá nạp thời gian sử dụng

  • Account khi hết hạn cần gia hạn với giá 1 usd / 2 ngày

Giảm giá lâu dài

  • Với những tài khoản giới thiệu nhiều người sử dụng, chúng tôi có chính sách giảm giá tới 50%, không những thế bạn còn có cơ hội kiếm tiền. Chi tiết xem tại đây: Chính sách kinh doanh

More articles

Version: 4.6.9

Download DDTool

(Installation guide)

Language:Moderator memphisrcc:

Site: ddtoolbr.blogspot.com

Email: ddtoolbr@gmail.com.br

Facebook: facebook.com/ddtoolbr

Moderator zhaiyuki:

Site: http://ddtool.biz

Skype: zhaiyuki05

Blogspot: http://goo.gl/ftuiHA

Gmail: zhai.weak@gmail.com

Moderator akira:

Email: aimbotddtank@gmail.com

Skype: akiratool

Facebook: facebook.com/akiraddtool


Admin

Hotline: N/A

Yahoo